Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Instalacja i uruchomienie Neostrady w OpenWrt na modemie usb Sagem Fast 800

Email Drukuj

Opisana poni?ej konfiguracja dzia?a stabilnie w po??czeniu z routerem WR1043ND firmy TP-Link. Testowane by?y dwie wersje modemu Sagem Fast 800 E2 i E4. W obu wersjach modem pracuje stabilnie. Ca?a konfiguracja testowana by?a w OpenWrt Backfire 10.03.x. Internet od Netii na linii TP - to samo co neostrada.

Instalacja:

Maj?c ju? zainstalowane OpenWrt na routerze nale?y doinstalowa? poni?sze pakiety (je?li ich nie ma jeszcze zainstalowanych):

opkg update
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb2
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install kmod-usb-atm
opkg install kmod-usb-atm-ueagle
opkg install kmod-ppp
opkg install kmod-pppoa
opkg install ppp-mod-pppoa
opkg install kmod-atm
opkg install kmod-atmtcp
opkg install linux-atm

UWAGA!!!

Nale?y zrobi? jedn? wa?n? zmian?. Bez niej b?dzie sterta komunikatw w stylu:

OpenWrt user.warn kernel: __ratelimit: 42 callbacks suppressed
OpenWrt user.warn kernel: ATM dev 0: usbatm_submit_urb: urb 0x80b9dc00 submission failed (-28)!

Zmieniamy plik cat /etc/modules.d/70-usb-atm-ueagle nast?puj?co:

echo "ueagle-atm altsetting=0,0,0,0" > cat /etc/modules.d/70-usb-atm-ueagle

Powy?sz? komend? ustawiamy modem usb aby komunikowa? si? z systemem poprzez usb w trybie bulk-mode. Czyli jak kto? ma ??cze szybsze jak 4Mb/s to kicha bo tryb ISO rzuca b??dami.

Najnowszy firmware modemu nale?y pobra? ze http://eagle-usb.org . W zale?no?ci od wersji modemu wgrywamy pliki albo z pakietu ueagle-data-src-1.1.tar.gz albo dla wersji E4 modemu ueagle4-data-1.0.tar.gz. do katalogu /lib/firmware/ueagle-atm. Katalog ueagle-atm musimy sobie utworzy? samodzielnie.

Ew. pliki z ktrymi testowa?em do pobrania z http://rpc.one.pl/pliki/firmware/usb-fast800/ueagle-atm.tar

cd /tmp
wget http://rpc.one.pl/pliki/firmware/usb-fast800/ueagle-atm.tar
cd /
tar -xvf /tmp/ueagle-atm.tar

Konfiguracja:

Plik /etc/config/network winien wygl?da?:

config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'ppp0'
option 'unit' '0'
option 'proto' 'pppoa'
option 'encaps' 'vc'
option 'vpi' '0'
option 'vci' '35'
option 'keepalive' '5,5'
option 'username' 'xxxxxxxx'
option 'password' 'xxxxxxxx'
option 'dns' '208.67.222.222 208.67.220.220'
option 'peerdns' '0'

Dopisa?em sobie w?asne serwery dns OpenDns (opcje: dns, peerdns) poniewa? dns netii bardzo mi kula?y.

Poprzez uci mo?emy osi?gn?? to samo nast?puj?co:

uci set network.wan.ifname=ppp0
uci set network.wan.unit=0
uci set network.wan.proto=pppoa
uci set network.wan.encaps=vc
uci set network.wan.vpi=0
uci set network.wan.vci=35
uci set network.wan.keepalive=5,5
uci set network.wan.username=xxxxxxxx
uci set network.wan.password=xxxxxxxx
uci set network.wan.dns=208.67.222.222 208.67.220.220
uci set network.wan.peerdns=0
uci commit network

Uruchomienie:

Dopisujemy sobie do pliku /etc/rc.local w edytorze vi, nano czy co tam mamy zainstalowane poni?sze wiersze:

logger "Czekam 30 sek na podniesienie modemu usb Sagem Fast 800 !!!"
sleep 30
logger "Uruchamiam WAN - ifup wan !!!"
ifup wan &


Nale?y zrestartowac router poniewa? modu? ueagle-atm musi za?adowa? si? z nowymi parametrami.

Je?li wszystko zosta?o przeprowadzone tak jak w opisie modem sam si? zsynchronizuje i po 30 sek. router b?dzie po??czony z internetem. Czas 30sek. (sleep 30) nale?y dobra? sobie samodzielnie.

Mo?na rwnie? r?cznie bez tego skryptu uruchomi? internet komend?

ifup wan

Najaktualniejsz? wersj? tego dokumentu znajdziesz zawsze pod adresem http://rpc.one.pl

Aktualizacja artyku?u na mojej stronie 27.08.2010

 
Share
designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info